Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk de Sinneblom (september 2020)

 

Algemeen

 1. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.
 2. Praktijk de Sinneblom is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten alle tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de cliënt besproken.

Behandeling

 1. Een afspraak maken kan telefonisch, per e-mail of na afloop van een behandeling.
 2. Een behandeling duurt 45 minuten, waarbij de sessie 35 minuten duurt en er 10 minuten tijd is gereserveerd voor verslaglegging en dossiervorming.
 3. Deelname aan trainingen, clinics en cursussen, zoals Mindfulrinne mei Rita, is geheel op eigen risico.
 4. Praktijk de Sinneblom is uitsluitend geopend op afspraak.

Vergoedingen

 1. De client is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar. Praktijk de Sinneblom heeft geen contracten met verzekeraars. Praktijk de Sinneblom zal zich in zetten om de gegevens die nodig zijn voor declaratie op de nota te zetten.

Betaling

 1. De cliënt gaat akkoord met een tariefstelling zoals deze is vastgesteld in de tarieflijst. Betaling geschiedt per pin na afloop van het consult. Of doormiddel van overboeking na ontvangen van de factuur. De factuur wordt binnen 7 dagen na consult per e-mail verstuurd naar de cliënt.
 2. Voor betalingen zijn de betalingsvoorwaarden van praktijk de Sinneblom van toepassing.

 

Privacy en geheimhouding

 1. Bij aanvang van de begeleiding wordt de cliënt gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken, zoals naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Deze gegevens zijn nodig voor de facturatie. Ook wordt de cliënt gevraagd om het telefoonnummer en e-mailadres te verstrekken. Het e-mailadres is nodig om de factuur te kunnen versturen. Het telefoonnummer is nodig om een afspraak te kunnen verplaatsen wanneer de therapeut verhinderd is.
 2. De therapeut is verlicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de begeleiding van de cliënt of uit andere bron zijn verkregen.

 

Dossiervorming

 1. De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervorming. Dit is nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.
 2. De wettelijke bewaartermijn van het dossier is 20 jaar, gerekend vanaf het moment dat de begeleiding is aangevangen (1e consult). Na afloop van deze termijn wordt het dossier vernietigd.
 3. In het dossier worden de volgende gegevens opgenomen: persoonsgegevens (zie Privacyverklaring praktijk de Sinneblom), de hulpvraag, de doelstelling van de begeleiding, het begeleidingsplan, achtergrondinformatie van de cliënt, sessieverslagen, verleende toestemming voor overleg met derden en de resultaten van de begeleiding.

 

Schade

 1. De therapeut is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die een cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of het afnemen van een consult. Dit behelst ook zoekgeraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.
 2. Praktijk de Sinneblom is niet aansprakelijk voor letsel, blessures of andere ongemakken bij deelname van cliënten aan trainingen, clinics en/of cursussen. Deelname hiervoor is geheel op eigen risico.

Klachten

 1. Wanneer de cliënt een klacht heeft, kan deze eerst besproken worden met de therapeut. In een persoonlijk gesprek tussen therapeut en cliënt wordt er geprobeerd tot een oplossing te komen.
 2. Indien dit niet tot het gewenste effect leidt, kan de cliënt zich eerst richten tot de klachtenregeling van de KNGF.